PRODEJNA je po dobu rekonstrukce UZAVŘENA. K dispozici je pouze výdej předem objednaného (e-shop, e-mail, telefonicky). Děkujeme za pochopení. Nová adresa v kontaktech.

Podmínky ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Společnost TOP ABRASIVE s.r.o., 334 54 Lužany 3, tel. 377 221 825, obchod@topabrasive.cz, IČ: 27968863, DIČ: CZ27968863

Uchovávané informace

Identifikační a kontaktní údaje – zejména jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje získáváme z objednávky, případně z jejich pozdější aktualizace.

Využití dat

Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro:

  • plnění smlouvy – v souvislosti s vyřízením objednávky a dodáním zboží.
  • plnění právní povinnosti – sem patří evidence a zpracování účetních dokladů, kontrolní hlášení, kontroly FÚ a pod.

Délka uchování dat

Osobní údaje držíme v případě plnění smlouvy a plnění právní povinnosti po zákonnou dobu. Data předáváme jen v nezbytném rozsahu Finanční správě (pro plnění právní povinnosti) a dopravní společnosti (pro plnění smlouvy - dodání zboží). S dopravními společnostmi máme uzavřenou smlouvu o předávání osobních údajů v souladu s GDPR.

Další práva

Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.4.2021.